Skip to main content

Drogtestning / Provtagning

Droganvändandet ökar i samhället

Och på våra arbetsplatser. Här är det viktigt att kunna hjälpa till och jobba proaktivt och kontinuerligt för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alkohol och drogpolicyn följs och uppdateras.

Vi är specialister inom missbruk och beroende, vi har specialistläkare, beroendeterapeut med lång erfarenhet av kliniskt arbete samt sjuksystrar som genomför provtagningarna/kontrollerna.

Idag hjälper vi arbetsgivare att hantera & motverka alkohol och drogproblem på arbetsplatsen. Vår helhetslösning omfattar bred drogtestning, utbildningar, kartläggning, chefsstöd, medarbetarstöd och olika behandlingsprogram.

Idag hjälper vi arbetsgivare att hantera & motverka alkohol och drogproblem på arbetsplatsen. Vår helhetslösning omfattar bred drogtestning, utbildningar, kartläggning, chefsstöd, medarbetarstöd och olika behandlingsprogram.

Provtagningstjänster

  • Nyanställningstester
  • Utredande tester
  • Inpasseringstest (med eller utan slump)
  • Misstanketest – enskild eller riktat test
  • Slumpmässiga tester, hela eller delar av personalen.

Samtliga ovan tester kan göras på plats hos er alt på vår klinik på Angelgatan 11 i Örebro.

Testen bokas av HR/chef. Utfallet av testen meddelas chef/HR av vår personal samt meddelar berörd person. vid behov erbjuds alltid anonymt stödsamtal av
beroendeterapeut.