Skip to main content

Hälsokontroller

Vi hjälper dig till bättre hälsa!

Vårt mål är att hjälpa dig att må så bra som möjligt med hållbar hälsa och prestation i fokus! Boka en hälsokontroll och få kontroll på hur din kropp mår redan idag!

Hälsokontroller varierar i utformning och innehåll beroende på individens ålder och livssituation. Skolbarn genomgår regelbundet hälsokontroller som en standardpraxis. I vuxen ålder är det vanligt att du själv tar initiativ till en hälsokontroll, antingen för att få insikt i dina hälsovärden eller på grund av krav från arbetsgivaren eller specifika omständigheter.

För dem som planerar utlandsstudier eller resor krävs ibland en särskild hälsokontroll för att säkerställa att man uppfyller de specifika kraven för resan eller vistelsen. Därmed anpassas hälsokontroller efter individens behov och de olika situationer som kan uppstå genom olika livsstadier och omständigheter.

Tillägg:

Lungundersökning, Spirometri
Hörseltest, Audiometri
Ergonomisk genomgång
Arbetstest
Konditionstest
EKG
Blodprover

I hälsokontroll för privatpersoner ingår:

Kontroll av blodvärde, blodfetter, blodsocker (glukos), puls, blodtryck,
syremättnad, syn, vikt och längd – samt
personlig hälsa (livsstil och levnadsvanor) – Individuell rådgivning och anpassad handlingsplan direkt samt möjlighet till uppföljning vid behov