Skip to main content

Läkarintyg högre behörighet

Dags att förnya körkort för högre behörighet?

Förnyelse av körkort med högre behörighet krävs vart femte år från det att du fyllt 45 år. Om din behörighet går ut och du är 45 år eller äldre måste du lämna in ett läkarintyg för att kunna förnya den. Du kan boka tid hos oss för den nödvändiga undersökningen. Läkaren kommer att samla in information om bland annat dina mediciner, så se till att vara förberedd med dessa uppgifter inför besöket.

Boka tid online

Din undersökning inkluderar:

Kontroll av syn

Med eller utan glasögon. Om du behöver glasögon tar du dessa med för undersökningen. Detsamma gäller för kontaktlinser

Kontroll av hjärta

Ditt hjärta undersöks. Ditt blodtryck kommer att mätas.

Kontroll av lungor

Dina lungor kommer också att undersökas.

Vidare undersökning

Du får även svara på frågor som rör din hälsa och din livsstil. Om det finns frågor omkring din rörlighet kommer detta också att undersökas.

Varje undersökning för hälsodeklaration och läkarintyg skräddarsys efter de behov som finns. Det här styrs ju av flera saker som den typ av körkort du vill förnya och de hälsoproblem du eventuellt har.

Boka tid online