Skip to main content

Hälsokontroller

Är det dax för er årliga hälsokontroll?

Vi genomför alla typer av kontroller! Du väljer antingen att boka vår populära mobila vårdenhet så kommer vi till er eller så kommer ni till vår fina klinik på Angelgatan 11, i Örebro – NI VÄLJER!

I hälsokontrollen ingår:

Kontroll av blodvärde, blodfetter, blodsocker (glukos), puls, blodtryck,
syremättnad, syn, vikt och längd – samt kartläggning av psykosocial arbetsmiljö,
personlig hälsa (livsstil och levnadsvanor) – Individuell rådgivning och anpassad handlingsplan direkt samt möjlighet till uppföljning vid behov

Boka tid online
företagshälsovård örebro

Tillägg:

Lungundersökning, Spirometri
Hörseltest, Audiometri
Ergonomisk genomgång
Arbetstest
Konditionstest
EKG
Blodprover

Medicinska Kontroller i Arbetslivet (MKA)

I vissa yrken är det obligatoriskt för anställda att erbjudas medicinska kontroller eller genomgå en sådan kontroll. De specifika reglerna för vad som ingår i dessa kontroller är fastställda i Arbetsmiljöverkets föreskrift med titeln ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS2019:3). Det finns situationer där en utredning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan indikera att det är lämpligt att genomföra medicinska kontroller.

Det är Hälsolänken som ansvarar för att genomföra de medicinska kontrollerna som nämns ovan.

  • Fibros framkallande damm (asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)
  • Arbete på hög höjd i master och stolpar
  • Härdplast
  • Vibrationer
  • Buller
  • Kvicksilver
  • Bly och kadmium
  • Handintensivt arbete
  • Nattarbete.
Boka tid online