Skip to main content

Kognitiv beteendeterapi

Vill du gå från minus till plus?

Vad är det KBT?
KBT står för kognitiv beteendeterapi, och det är en form av psykoterapi som fokuserar på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. KBT är evidensbaserad, vilket innebär att det finns vetenskaplig forskning som stöder dess effektivitet för olika psykiska hälsoproblem.

I KBT arbetar terapeuten med att hjälpa klienten att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteendemönster som kan bidra till psykiska problem. Terapeuten och klienten samarbetar för att utveckla nya, mer hälsosamma sätt att tänka och agera.

Boka tid online

Vi använder bara behandlingsmetoder som har vetenskaplig förankring, beprövad erfarenhet och forskning bakom sig.

Hur går det till?

Vi träffas enskilt och du berättar om vad du vill ha hjälp med. Vi sätter upp behandlingsmål och en behandlingsstruktur som vi tillsammans kommer överens om. Sen börjar jobbet. Du kommer att få lära dig grundläggande psykologi. Du lär dig skapa olika mentala filter som sorterar bort negativa tankar, känslor och mycket mer.

Vad kan jag bli hjälpt med?
Ångestproblematik, nedstämdhet, depression, PTSD, ohälsosam stress, olika livskriser, parterapi, sorgbearbetning, krishantering m.m.

Vad innebär det?

Kontakta oss för en livsanalys eller kartläggning över de viktigaste områden i ditt liv. Få reda på om du befinner dig i riskzonen.

Boka tid online