Skip to main content

Föreläsningar / Utbildningar

Utbildningar

  • Missbruk i yrkeslivet
  • SAM/BAM/OSA
  • Risk till frisk – förebyggande stresshantering

Föreläsningar

  • Förebyggande stresshantering
  • Effektiva team, MTB (Mental teambuilding)
  • Personligt ledarskap
  • Livspusslet
  • Psykisk ohälsa
  • Missbruk/ beroende i arbetslivet