Skip to main content
Företagshälsovård Örebro

Vad är Företagshälsa Direkt?

Vi är ett familjeföretag med en stark vilja att hjälpa er att få kontroll på hur personalen mår. Därför erbjuder vi en effektiv och hållbar hälsovård av ett team erfarna specialister, läkare, sjuksköterskor, KBT-terapeuter, kostrådgivare, arbetsmiljöingenjörer, med flera.

Du kan kontakta oss idag och få tid redan imorgon för företagshälsovård Örebro!

Tillsammans ser vi över vad ni behöver för att förebygga ohälsa, undanröja hälsorisker och att få de anställda att må så bra som möjligt. Bland annat så hjälper vi dig och dina medarbetare – att upprätthålla och förbättra hälsan.

Företagshälsovården
behövs för jobbet

Yrkesgrupperna inom företagshälsovården spelar en avgörande roll i att identifiera, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Deras insatser är en integrerad del av företagets eller organisationens övergripande arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. En optimal funktion av företagshälsovården innebär att den agerar som en enhetlig och kontinuerlig resurs, snarare än att endast användas för sporadiska tjänster. Genom att upprätthålla denna sammanhållna strategi kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet tryggas över tiden, samtidigt som möjligheten att tidigt identifiera potentiella hälsorisker ökar.

Företagshälsovården har en viktig uppgift i att kunna identifiera och beskriva de komplexa sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Genom att vara en aktiv del av företagets verksamhet bidrar de till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genom att integrera sina insatser kontinuerligt i företagets processer och rutiner blir företagshälsovården en oumbärlig faktor för långsiktig framgång och välbefinnande inom arbetsplatsen. Läs mer om företagshälsa på

Mobil företagshälsovård i Örebro och Mellansverige

Vi är er nyckel till effektivitet och välmående! Hos oss är tiden och pengarna dyrbara resurser, och vi förstår vikten av att maximera dem. Med vår innovativa mobila vårdenhet tar vi företagshälsovården till en helt ny nivå.

Spar både tid och pengar med vårt skräddarsydda, rullande hälso-team. Vi erbjuder en omfattande uppsättning hälsokontroller och provtagningar, inklusive EKG, hörseltest, lungundersökningar med mera. Vår mobila enhet är designad för att vara flexibel och anpassningsbar, och den ger er företag möjligheten att främja välbefinnande på plats.

Som ett lokalt familjeföretag är vi engagerade i att hjälpa våra kunder att må bättre. Vi strävar efter att skapa hälsosammare arbetsplatser och stärka den övergripande hälsan i Mellansverige. Genom att välja oss som er partner får ni inte bara tillgång till toppmodern teknik och expertis, utan även den personliga touchen från ett företag som värnar om er hälsa.

Ta steget mot en friskare och mer produktiv arbetsmiljö – låt oss vara er partner för framtidens företagshälsovård. Tillsammans skapar vi en starkare och friskare arbetsplats för er och era medarbetare. Välkommen till en ny era av företagshälsa

Boka vår mobila enhet

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
företagshälsovård örebro